Działka z kotłownią

[ Sprzedam ] Działki lub grunty

Cena 8 000 000 zł
Wygasa Zakończone ( pt 13 paz 2017 10:53:27 )
Kontakt Wyślij wiadomość
61-44-77-281 biuro@netinterpress.pl
Miejscowość Opalenica (Wielkopolskie)


48 0
 • Typ działki

  pod inwestycję

 • Powierzchnia [m.kw.]

  681

 • prąd

  Tak

 • woda

  Tak

 • kanalizacja

  Tak

 • Ogrodzenie

  tak

 • Dojazd

  utwardzony


WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  BURMISTRZA  OPALENICY  O  PISEMNYM  PRZETARGU  OGRANICZONYM  NA  SPRZEDAŻ  

 

1. Działki położonej w Opalenicy przy ul. Stefana Żeromskiego.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Nr księgi wieczystej

obręb i arkusz mapy

nr działki

obręb 0001 Opalenica, ark. mapy 8

1441/3

1470

PO1N/00010034/2

 • Działka nr 1441/3 zabudowana jest budynkiem kotłowni o pow. użytkowej 681 m2. Budynek wolno stojący, niepodpiwniczony o różnej wysokości, wykonany w technologii mieszanej. Przed budynkiem znajduje się utwardzony plac. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodociągowa               i gazowa.

2. Sieci ciepłowniczej  - opisanej w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

 • Przy zbywaniu sieci Gmina Opalenica ustanowi odpłatną służebność przesyłu na działkach będących jej własnością a PGKiM „KOMOPAL” Spółka z o.o. na działkach będących własnością Spółki – załącznik nr 3.

3. Węzłów cieplnych – opisanych w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 • Węzły cieplne stanowią własność PGKiM „KOMOPAL” Spółki z o.o. z siedzibą w Opalenicy
 • Pomieszczenia znajdujące się w budynkach stanowiących własność Gminy Opalenica i PGKiM „KOMOPAL” Sp. z o.o., w których znajdują się węzły, będą przedmiotem najmu.
 • Cena wywoławcza wynosi 8.000.000,00 zł  netto w tym:

- cena działki nr 1441/3 wraz z budynkiem   – 44,94 %

- cena sieci  ciepłowniczej                             – 45,51 %

- cena węzłów cieplnych                                 -  9,55 %

 • Zbywana nieruchomość i sieć jest zwolniona z podatku VAT - art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 21 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
 • Do ceny węzłów zostanie doliczony 23% podatek VAT.
 • Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Opalenica PKO BP S.A. nr 98 1020 4144 0000 6202 0007 2090 najpóźniej do dnia 6 listopada 2017 r. 
 • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – kotłownia, sieci i węzły”          w siedzibie Urzędu pokój nr 01 (budynek B) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Opalenicy            ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica w terminie do 6 listopada 2017 r.
 • Część jawna przetargu odbędzie się dnia 10 listopada 2017 roku w Urzędzie Miejskim                         w Opalenicy, pokój nr 1 (budynek A) o godz. 1000.
 • ·          Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej www.opalenica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opalenicy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 • Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, sieci i węzłów oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 28, tel.61-44-77-281 wew. 37.
 • ·          Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 Data dodania: 2017-09-13

Data wygaśnięcia: 2017-10-13

pokaż trasę z:
do Żeromskiego, Opalenica

Inne oferty